Polityka Prywatności Limuzyny Hummer

Polityka prywatności limuzyny hummer jest w pełni zgodna z tzw. RODO.

Polityka prywatności limuzyny Hummer

Kim jesteśmy – czym jest wynajem limuzyny we Wrocławiu?

Nasza strona to: http://limuzynahummer.com. Wynajem limuzyny we Wrocławiu wiąże się jedynie z okolicznościowym wynajmem limuzyny na terenie miasta Wrocław. 

Jakie dane zbieramy – jaka jest polityka prywatności brandu limuzyny Hummer?

Nie zbieramy żadnych danych osobowych.
Jeśli ktokolwiek przysłałby nam jakiekolwiek dane, natychmiastowo je usuwamy dlatego wszystkie nasze działa są zgodne z

najnowszym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Z angielskiego:
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation) dlatego polityka prywatności limuzyny Hummer jest bezpieczna. Link do
Rozporządzenia znajdziecie tutaj: RODO.